ANTIDOPINGPOLICY

Den som tävlar i Danssport och tar någon form av medicin måste kontrollera att läkemedlet är tillåtet.

Om läkemedlet inte är tillåtet så finns det ett dispenssystem som tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.

För att veta om du behöver söka dispens måste du som idrottare veta vilken nivå du tillhör. Dispensförfarandet är sekretessbelagt och utövaren ansöker själv hos RF.

Kontrollera om din medicin med är på listan:
https://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp